Makse- ja tühistamistingimused

1 Järgnevad tingimused kohalduvad tasu eest osutatavate teenuste kasutamisele. Sellised teenused on muuhulgas Artistide tellimine Kasutajate ja Külaliste poolt, mida on võimalik teha Veebilehe vahendusel.

2 Tasuliste teenuste kasutamiseks või nendes osalemiseks peavad Artist, Kasutaja ja Külastaja täitma kõik nõutavad väljad oma profiilis ning Tellimuse vormil.

3 Tellimuse vormi esitamisega kinnitavad Kasutajad ja Külastajad käesolevate tingimustega tutvumist ning nendega nõustumist lisaks Tingimustele.

4 Kui Tellimus on tasuline, määrab Artist Artist3 oma esindajaks talle Tellimuse alusel tasutavate maksete töötlemisel.

5 Kui Tellimus on tasuline, määravad Kasutaja ja Külastaja Artist3 enda esindajaks tellitud Artisti(de)le maksmisele kuuluva tasu töötlemisel. Makseid võetakse vastu eurodes pangaülekannete, pangalinkide ning krediitkaardimaksete kaudu.

6 Artist3 platvormi opereerimiseks võtab Artist3 erinevaid teenustasusid:

6.1 Artist3 võtab Kasutajalt või Külastajalt teenustasu vastavalt Tellimuse väärtusele järgnevalt: 15% esinemistasu suurusest esimese 1000EUR puhul ja 1000EUR ületava summa puhul 10%

6.2 Esinemistasu ja Transporditasu võetakse Artisti nimel Artist3 poolt. Esinemistasu sõltub valitud Artistist, Tellimuse pikkusest ja perioodist. Mõlemad tasud täpsustatakse Tellimuse esitamise protsessis.

7 Tellimus on täidetud kui selle alusel esitatud teenus või selle osa on osutatud vastavuses Tellimuse tingimustega. Artist3 teostab Tellimusega seotud maksed Artistile tema poolt määratud pangakontole 2 tööpäeva jooksul arvates Tellimuse täitmisest.

8 Tellimuse tühistamiseks on nõutav Tühistamise vormi esitamine Veebilehel. Sõltumata tühistamise põhjustest tuleb Tühistamise vorm esitada algse Tellimuse esitanud Kasutajal või Külastajal.

9 Tellimuse tühistamisel kuuluvad sellega seonduvad tasud tagastamisele eeldusel et Tellimuse tühistamise vorm on esitatud vähemalt 10 päeva enne Teenuse või selle osa (nt transport) täitmise tähtaega. Tellimusega seotud tasusid ei tagastata, kui Tühistamise taotlus esitatakse vähem kui 10 päeva enne Teenuse või selle osa täitmise tähtaega.

10 Tühistamise tingimused kasutajatele ja külalistele

10.1 Kui Kasutaja või Külaline tühistab Tellimuse vähemalt 10 päeva enne üritust:
• Artist3 teenustasu EI kuulu tagastamisele
• Esinemistasu ettemakse kuulub tervikuna tagastamisele.

10.2 Kui Kasutaja või Külaline tühistab Tellimuse vähem kui 10 päeva enne üritust:
• Artist3 teenustasu EI kuulu tagastamisele
• Esinemistasu ettemakse EI kuulu tagastamisele.
• Transporditasu kuulub tagastamisele.

10.3 Kui Artist tühistab Tellimuse, kuulub tasu täies ulatuses ja alati tagastamisele Kasutajale või Külalisele.

11 Tühistamise tingimused artistidele

11.1 Kui Artist tühistab tellimuse vähemalt 10 päeva enne üritust:
• Artist ei pea maksma Tellimuse tühistamise eest tasu
• Artistile maksmisele kuulunud Tellimusega seotud tasu ei kanta Artisti kontole.

11.2 Kui Artist tühistab tellimuse vähem kui 10 päeva enne üritust
• Artist kohustub tasuma All Media AS-ile leppetrahvi, mis võrdub tühistatud Tellimusega seotud Artist3 kahekordse teenustasuga.

12 Tasude tagastamine toimub vastavuses käesolevate makse- ja tühistamistingimuste ning konkreetse Tellimuse tingimustega. Tühistamisega seonduvate tasude tagastamine toimub kuni 5 tööpäeva jooksul Tühistamise taotluse rahuldamisest.