Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub veebilehe www.artist3.ee (Veebileht) kasutamisele. Selles selgitatakse kuidas Veebilehel kasutatakse selle kasutajate andmeid ja kuidas neid andmeid Euroopa Liidu Andmekaitse Üldmääruse ja teiste kohalduvate õigusaktide alusel kaitstakse.

Artist3.ee Veebilehe teeb avalikkusele kättesaadavaks ja sellel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on All Media Eesti AS asukohaga Peterburi tee 81, Tallinn).

Isikuandmed on mis tahes andmed Veebilehe kasutajate ja nende tegevuse kohta, samuti nende poolt Veebilehe vahendusel tehtavate tehingute kohta. Seadmete all mõistetakse füüsilisi esemeid, mille kaudu on Veebilehe sisu kasutajatele kättesaadav.

Kui loote Veebilehel kasutajakonto või esitate selle kaudu tellimuse, palume kõigil kasutajatel esitada nende ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ja parool, mis võimaldab meil kasutajad tuvastada ja registreerida. Osade Veebilehe vahendusel osutatavate teenuste kasutamiseks peavad kasutajad esitama täiendavaid andmeid, mis on vajalikud vastava teenuse kasutamiseks. Kasutajate tellimuste täitmiseks ja pettuste vältimiseks säilitame me Veebilehe „Minu Tellimused“ sektsioonis isikustatud kasutusajalugu. Kasutaja jaoks saidi personaliseerimiseks säilitame me andmeid kasutaja eelistuste ja huvide kohta.

Käesolev Privaatsuspoliitika selgitab kuidas Veebilehel töödeldakse „küpsiseid“. Küpsised on jälgimistehnika, mis võimaldab meil parendada Veebilehe toimimist ja muuta selle kasutamine lihtsamaks. Kasutame „küpsiseid“, mis salvestavad tellimuse esitamiseks kasutatud seadme ja IP-aadressi andmed.

Kasutame küpsiseid näiteks Veebilehe sisu ja sellel esitatava reklaami personaliseerimiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide toetamiseks ja veebilehe kasutuse analüüsiks.

Mis tüüpi on „küpsised“?

1 sessiooniküpsised võimaldavad Veebilehe sessiooni käigus meeles pidada kasutajate eelistusi ja valikuid. Need kustutatakse brauseri sulgemisel.

2 püsiküpsised jäävad seadmesse ka pärast brauseri sulgemist ja aitavad meeles pidada nt kasutajanime ja parooli.

3 kolmandate osapoolte küpsised salvestatakse Kasutaja seadmesse kolmandate osapoolte algatusel, näiteks läbi reklaami kasutamise. Sellised küpsised täidavad selliste kolmandate osapoolte püstitatud eesmärke, sealhulgas erinevate käitumis- ja kasutusharjumiste uurimine.

Kuidas küpsiseid kontrollida?

Küpsiste lubamine ei ole Veebilehe kasutamiseks nõutav kuid need võimaldavad pakkuda paremat kasutuskogemust. Kasutaja saab keelata või kustutada juba kasutaja seadmes olevaid küpsiseid ja kasutaja saab seadistada oma brauseri selliselt, et see ei võimaldaks küpsiste salvestamist. Sellisel juhul tuleb kasutajal igal kasutuskorral veebilehe teatud seaded käsitsi seadistada kuid ja sellise keelamise või kustutamise tulemusena ei pruugi osad Veebilehe funktsioonid tõrgeteta toimida.

Tellimuste täitmiseks jagame kasutaja esitatud isikuandmeid teenuse osutamisega seotud isikutega (Artistid, nende agendid, managerid) ja meie koostööpartneritega (nt pangad).

Kõiki isikuandmeid säilitatakse Eestis asuvates turvalistes serverites. Artist3.ee ei säilita oma serverites kasutaja pangaandmeid. Seetõttu tuleb iga Tellimuse esitamisel makse teostamiseks vajalikud andmed uuesti sisestada.

Üldjuhul säilitame kasutajate andmeid lepingulise suhte lõpuni. Kasutajakonto kustutamise korral kustutame kasutaja isikuandmed. Teatud tehinguandmete säilitamine on vajalik täiendava perioodi jooksul raamatupidamise ja võimalike vaidluste lahendamise eesmärgil. Vastavaid andmeid säilitame selleks Eesti õiguses ette nähtud tähtaja möödumiseni.

Vastavuses Euroopa Liidu Andmekaitse Üldmäärusega (Üldmäärus) on kõigil kasutajatel õigus teada nende kohta töödeldavate andmete koosseisu. Kasutajal on võimalik seda õigust teostada Veebilehel oma kasutajaprofiili ja tellimuste ajalooga tutvudes. Kasutajal on õigus enda kohta käivaid andmeid täpsustada või täiendada. Kasutajal on samuti õigus nõuda isikuandmete kustutamist arvestades ülaltoodud piirangutega. Kui kasutaja andmed vajavad täiendamist või kustutamist ja kasutaja on esitanud sellekohase taotluse, on kasutajal lisaks õigus nõuda tema kohta käivate andmete töötlemise piiramist või töötlemine vaidlustada.

Üldmääruse kohaselt on kasutajatel nende kohta käivate andmetega seoses täiendavad õigused, näiteks õigus nõuda andmete ülekandmist ning õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Täpsemat infot selliste õiguste ja nende teostamise kohta saab siit: www.aki.ee