Teenuse kasutamise üldtingimused

1 Veebilehel www.artist3.ee ja selle alamdomeenides (Veebileht) osutatavad veebi- ja broneerimisteenused (Teenus) teeb esinejatele, ürituste korraldajatele, muusikutele, agentidele (Artist) ja nende teenuste kasutajatele (Kasutaja) kättesaadavaks All Media Eesti AS, Eestis registreeritud piiratud vastutusega äriühing (Artist3). Osad Veebilehel pakutavatest teenustest on kättesaadavad registreerimata kasutajatele (Külaline). Veebileht ja Teenused on mõeldud kasutamiseks eesmärgiga
• luua platvorm Artistidele enda tutvustamiseks ja
• hõlbustada kasutajate poolt Artistide broneerimist.

2 Veebilehe ja Teenuste kasutamisele kohaldub Eesti õigus, käesolevad kasutustingimused (Tingimused). Ulatuses, milles Teenuse kasutamisega kaasneb isikuandmete töötlemine, rakenduvad sellisele töötlemisele Privaatsuspoliitika.

3 Veebilehe ja Teenuste kasutamisega kinnitavad Artist, Kasutaja ja Külaline, et on tutvunud ja nõustunud vastavale kasutuskorrale kohalduvate Tingimustega. Artist, Kasutaja ja Külaline nõustub täiendavate tingimustega, mis kohalduvad Veebilehe ja Teenuste kasutamisele tulenevalt Veebilehe või Teenuse funktsionaalsusest või ülesehitusest ja kohustub neid järgima.

4 Artist3 jätab endale õiguse Tingimusi või osa nendest igal ajal muuta. Artist3 jätab endale õiguse Veebilehte või selle osa, sh Teenustele kohalduvaid tasusid ja kasutajakontosid, igal ajal ning etteteatamiseta korrigeerida, täiendada, sulgeda või muul viisil muuta.

5 Kasutajakonto loomiseks loob Artist või Kasutaja parooli ja kasutajanime, mis võimaldavad juurdepääsu vastavale kasutajagrupile mõeldud Veebilehe funktsionaalsusele ja Teenustele. Artist ja Kasutaja kohustuvad mitte avaldama oma parooli ja kasutajanime kolmandale isikule. Artist ja Kasutaja võtavad vastutuse, ja vabastavad Artist3 ning temaga seotud isikud mis tahes vastutusest seoses nõuetega, mis seonduvad nende kasutajanime ja parooli kasutamisega nende enda ning mis tahes kolmandate isikute poolt.

6 Osa Veebilehest või Teenustest on kättesaadavad ja mõeldud kasutamiseks tasuta. Teatud osa Veebilehe ja Teenuste kasutamise eest peavad Artistid ja Kasutajad maksma tasu. Vastavad tasud (Artist3 Tasud) on sätestatud Veebilehel.

7 Artist, Kasutaja ja Külastaja hoiduvad tegudest, mis võivad rikkuda või kahjustada Artist3, teiste Artistide, Kasutajate ja kolmandate isikute huve. Sellisteks tegevusteks võivad olla nt ahistamine, jälitamine, rämpspost, isikuandmete või teoste loata kasutamine. Muuhulgas kohustuvad Artist, Kasutaja ja Külastaja mitte avaldama ega esitama Veebilehel halvustava, laimava, ebatäpse, ropu, ründava, seksuaalse, ähvardava, ega muu taunitava või keelatud sisuga, materjali.

8 Artist, Kasutaja ja Külastaja soodustavad, ning mitte mingil juhul ei takista ega välista, Veebilehe ja Teenuste kättesaadavust ja toimimist. Muuhulgas esitavad Artist, Kasutaja ja Külastaja enda isiku kohta täpseid ja tegelikke andmeid. Artist, Kasutaja ja Külastaja hoiduvad Teenuste ’raamimisest, ja ’peegeldamisest’. Artist, Kasutaja ja Külastaja kohustuvad mitte muutma, kopeerima, kohandama, tõlkima, müüma või muul viisil kasutama Teenust ega selle osa, sh vastavat tarkvara viisil, mille puhul on eeldatav Artist3 või teiste isikute huvide rikkumine. Artist, Kasutaja ja Külastaja kohustuvad mitte sisestama Veebilehele html-koodi. Artist, Kasutaja ja Külastaja kohustuvad mitte postitama, saatma või muul viisil edastama Veebilehel või selle kaudu kahjulikku või pahaloomulist koodi.

9 Artist, Kasutaja ja Külastaja mõistab ja kinnitab Artist3 õigustatud huvi Veebilehe kui teenusplatvormi ning sellel osutatavate Teenuste laia ning takistamatu kasutuse vastu. Artist, Kasutaja ja Külaline hoidub tegevusest, mis võivad rikkuda Artist3 omandi- ja ärilisi huve ja õigusi. Muuhulgas kohustub Artist, Kasutaja ja Külastaja mitte avaldama veebilehel oma kontaktandmeid (sh vastavaid veebilinke, aadresse, e-posti linke ja telefoninumbreid). Artist, Kasutaja ja Külastaja hoiduvad neile Artist3 vahendusel teatavaks saanud teabe edasiandmisest, müügist või pakkumisest mis tahes kolmandale isikule. Artist, Kasutaja ja Külaline kohustuvad teostama kõiki Artist3 Teenustega seonduvaid toiminguid Veebilehel või selle kaudu. Samuti kohustuvad Artist, Kasutaja ja Külastaja mitte esitama, otseselt või kaudselt, tagasisidet iseenda või nendega seotud kasutajakontole või selle kohta. Ülaltoodud huve arvestades kohustub Artist oma kasutajakonto sulgemisest vähemalt kolm kuud ette teatama.

10 Artist, Kasutaja ja Külastaja vastutavad nende kasutajakontol või selle kaudu esitatava materjali ja andmete eest, samuti kommunikatsiooni eest teiste Artistide, Kasutajate või Külalistega.

11 Artist3 teeb endast sõltuva Veebilehe ja Teenuste funktsionaalsuse toimimiseks, kuid ei taga nende toimimist. Artist3 ning Veebilehe loomise, tootmise, haldamise, hoolduse ja kättesaadavuse tagamisega seotud isikud ei võta vastutust nõuete või kahjude eest seoses Veebilehe või Teenuste kasutamisega. Artis3 ei võta vastutust ega hüvita kahjusid seoses
• Artistide, Kasutajate või Külastajate esitatavate materjalidega;
• planeeritud ja tellitud esinemiste toimumise või mittetoimumisega;
• Artistida, Kasutajate ja Külaliste tehingute ja tehinguvõimega.

12 Kõigi Teenustes sisalduvate autoriõiguse või muu intellektuaalomandi õigusega kaitstavate objektide nagu tekstid, pildid, fotod, kujutised, videod või heliklipid ja muud materjalid, õigused kuuluvad Artist3-le ning nende kasutamine väljaspool Veebilehte ja Teenust Artist3 eelneva kirjaliku loata on keelatud.

13 Veebilehe ja Teenuste kasutamiseks vastavuses Tingimuste ning funktsionaalsusega annab Artist3 Artistidele, Kasutajatele ja Külalistele piiratud, mitte-eksklusiivse, tagasivõetava, isikliku õiguse Saidile ja Teenusele juurdepääsuks ning nende kasutamiseks.

14 Kui Artist, Kasutaja või Külastaja postitab Veebilehel teavet või sisu, mis on kaitstud tema või kolmandate isikute õigustega (Materjal), annab vastav Artist, Kasutaja või Külastaja Artist3-le tingimusteta, üleantava ja tagasivõetamatu litsentsi ja õiguse Materjali kasutamiseks mis tahes meedias ning selle avalikuks esitamiseks reklaami ja/või Saidi ja Teenuste esitlemise ja müügi eesmärgil.

15 Kui Artist, Kasutaja või Külaline rikub Tingimusi või nende osa, on Artist3-l õigus nende kasutajakonto, profiil või Materjal piirata või sulgeda ning keelata neil Veebilehe või Teenuse edasine kasutamine. Artist3 jätab endale õiguse otsustada kas ja millal on Artist, Kasutaja või Külastaja Tingimusi rikkunud.